به رنگ زندگی

جشنواره بیمه زندگی رازی

معرفی جشنواره

شرکت بیمه رازی در میان شرکت های بیمه ای کشور، در بیمه های عمر و سرمایه گذاری بالاترین پرداخت سود اندوخته به بیمه گذاران محترم را دارد. شرکت رازی طی سال جاری سود 23 درصدی بیمه های عمر و سرمایه گذاری را به بیمه گذارانی که پیش از این اقدام به خرید بیمه عمر کرده اند، پرداخت کرده است. این سود ترکیبی است از «سود تضمین شده» در بیمه نامه و «سود مشارکت در منافع».

«بیمه رازی، نمایندگی مکارمی» افتخار دارد به عنوان مجری چهارمین جشنواره بیمه زندگی رازی، طرح های بیمه عمر و سرمایه گذاری را در قالب جشنواره «به رنگ زندگی» به بیمه گذاران محترم عرضه کند.

 

زمان اجرای جشنواره: از 16 تیر (عید فطر) تا 30 شهریور (عید غدیر خم)

جوایز: جشنواره عید تا عید بیمه عمر و سرمایه گذاری رازی 21 برنده خواهد داشت

 1. یک نفر: حواله 5 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به خارج از کشور
 2. پنج نفر: هر نفر یک دستگاه لپ تاپ
 3. پنج نفر: هر نفر یک دستگاه تبلت
 4. پنج نفر: هر نفر یک دستگاه گوشی تلفن همراه
 5. پنج نفر: هر نفر یک سکه تمام بهار آزادی

 

پیشنهادهای جشنواره
طرح طلوع

بیمه نامه جامع عمر و سرمایه گذاری با مشارکت در منافع

 • • پرداخت سرمایه فوت به هر علت
 • • پرداخت سرمایه بیماری‌های خاص
 • • پرداخت سرمایه فوت ناشی از حادثه تا 4 برابر سرمایه بیمه عمر
 • • پرداخت سود تضمینی و سود مشارکت
 • • معاف از مالیات

طرح امید

بیمه نامه آتیه فرزندان با مشارکت در منافع

 • • پرداخت مستمری به بیمه شده در صورت فوت بیمه‌گذار
 • • پرداخت سرمایه فوت به هر علت بیمه شده
 • • معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت فوت یا از کارافتادگی بیمه‌گذار
 • • پرداخت سود تضمینی و سود مشارکت

طرح مهتاب

بیمه نامه طرح مشترک با مشارکت در منافع

 • • با پرداخت یک حق بیمه، 2 نفر تحت پوشش بیمه عمر قرار می گیرند
 • • در صورت فوت بیمه شده اصلی، پرداخت سرمایه فوت به همراه اندوخته به استفاده‌کنندگان
 • • درصورت فوت بیمه شده فرعی، پرداخت سرمایه بیمه به استفاده‌کنندگان
 • • پرداخت سود تضمینی و سود مشارکت

طرح بازنشستگی

بیمه نامه بازنشستگی با مشارکت در منافع

 • • پرداخت اندوخته بیمه‌نامه به صورت مستمری درصورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه
 • • پرداخت سرمایه فوت به استفاده کنندگان، در صورت فوت بیمه شده به هر علت
 • • پرداخت سرمایه فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه (تا 4 برابر سرمایه فوت به هر علت) علاوه بر اندوخته

اطلاعات طرح ها

طرح طلوع

بیمه نامه جامع عمر و سرمایه گذاری با مشارکت در منافع

مزایای سرمایه گذاری
 • • تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
 • • پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده بعد از 2سال
 • • امکان برداشت از اندوخته تعیین شده
 • • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
 • • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده در بیمه نامه
مزایای بیمه ای
 • • پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کننده در صورت فوت به هر علت بیمه شده بصورت یکجا یا به صورت مستمری (علاوه بر اندوخته بیمه نامه)
 • • پرداخت هزینه های درمان بیماری های خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضا و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن 60 سالگی( معادل 30% سرمایه بیمه عمر)
 • • پرداخت سرمایه بیمه فوت ناشی از حادثه تا 4 برابر سرمایه بیمه عمر (علاوه بر اندوخته)
 • • معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه درصورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه
 • • پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده درصورت نقص عضو و ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه
 • • پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حوادث مشمول بیمه (حداکثر 10% سرمایه فوت به هر علت)
سایر مزایا
 • • بهره مندی از معافیت های مالیاتی
 • • امکان پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط: 6 ماهه، 3 ماهه، 2 ماهه و ماهانه.
 • • انتخاب سرمایه بیمه نامه طبق نظر بیمه گذار
 • • امکان افزایش سرمایه بیمه برای جبران اثرات تورم و کاهش قدرت خرید بیمه.
 • • تخصیص سود روزشمار.
 • • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند
 • • امکان حفظ پوشش های بیمه ای درصورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته)

طرح امید

بیمه نامه آتیه فرزندان با مشارکت در منافع

مزایای سرمایه گذاری
 • • تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
 • • پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده بعد از 2سال
 • • امکان برداشت از اندوخته تعیین شده
 • • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
 • • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده در بیمه نامه
مزایای بیمه ای
 • • پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کننده در صورت فوت بیمه شده به هر علت به صورت یکجا یا به صورت مستمری (علاوه بر اندوخته بیمه نامه)
 • • پرداخت مستمری درصورت فوت به هر علت بیمه گذار تا پایان مدت بیمه نامه به استفاده کننده

  استفاده کننده از مبلغ مستمری شخص بیمه شده می باشد:

  • • مدت پرداخت مستمری حداکثر 10سال و تا پایان مدت بیمه نامه می باشد

   مثال1: چنانچه بیمه گذار در سال بیمه ای پنجم بیمه نامه ای که مدت آن 10سال است فوت نماید، مدت پرداخت مستمری 5سال می باشد.

   مثال2: چنانچه بیمه گذار در سال بیمه ای پنجم بیمه نامه ای که مدت آن 30 سال است فوت نماید، مدت پرداخت مستمری 10سال می باشد (پرداخت مستمری در پایان سال چهاردهم متوقف می گردد)

  • • مبلغ مستمری معادل حداکثر 100% سرمایه فوت به هر علت بیمه شده در سالی است که بیمه گذار فوت می نماید.
  • • روش پرداخت مستمری به صورت سالانه است و به ازای هرسال معادل 10% سرمایه فوت بیمه شده پرداخت می گردد.
 • • پرداخت هزینه های درمان بیماری های خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضا و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن 60 سالگی( معادل 30% سرمایه بیمه عمر)
 • • پرداخت سرمایه بیمه فوت ناشی از حادثه تا 4 برابر سرمایه بیمه عمر (علاوه بر اندوخته)
 • • معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت فوت و از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار به هر علت
 • • پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده درصورت نقص عضو و ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه
 • • پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حوادث مشمول بیمه (حداکثر 10% سرمایه فوت به هر علت)
سایر مزایا
 • • بهره مندی از معافیت های مالیاتی
 • • امکان پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط: 6 ماهه، 3 ماهه، 2 ماهه و ماهانه.
 • • انتخاب سرمایه بیمه نامه طبق نظر بیمه گذار
 • • امکان افزایش سرمایه بیمه برای جبران اثرات تورم و کاهش قدرت خرید بیمه.
 • • تخصیص سود روزشمار.
 • • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند
 • • امکان حفظ پوشش های بیمه ای درصورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته)

طرح مهتاب

بیمه نامه طرح مشترک با مشارکت در منافع

طرح مهتاب با هدف رفع نیازهای بیمه ای خانواده طراحی شده است. این طرح با داشتن تمام مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی با پرداخت یک حق بیمه، 2 نفر را تحت پوشش قرار می دهد. هرکدام از بیمه شده ها دارای سرمایه فوت مجزا خواهند بود و می توانند از مزایای پوشش های اضافی و تکمیلی نیز بهره مند شوند. در طرح مهتاب، علاوه بر اینکه بیمه شده اصلی از مزایای سرمایه گذاری و بیمه ای بیمه نامه بهره مند می شود، یکی از دیگر اعضای خانواده نیز می تواند در قالب همین بیمه نامه و تحت عنوان بیمه شده فرعی، از پوشش های بیمه ای ارائه شده در بیمه نامه استفاده کند.

بیمه گذار: بیمه گذار در این طرح یک فرد حقیقی است که می تواند خود به عنوان بیمه شده اصلی در بیمه نامه تعریف می گردد.

بیمه شده: در این بیمه نامه طبق تعریف، دو بیمه شده همزمان تحت پوشش قرار می گیرند. بیمه شده اصلی و بیمه شده فرعی باید رابطه ای نسبی و سببی با بیمه گذار داشته باشند. مثل رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند، برادر و خواهر و یا رابطه همسری داشته باشند.

مزایای سرمایه گذاری
 • • تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت
 • • پرداخت وام از محل اندوخته به بیمه شده بعد از 2سال
 • • امکان برداشت از اندوخته تعیین شده
 • • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت یکجا یا به صورت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
 • • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده در بیمه نامه
مزایای بیمه ای
 • • پرداخت اندوخته بیمه نامه در صورت حیات بیمه شده اصلی در پایان مدت بیمه نامه طبق جدول پیوست بیمه نامه و آخرین تغییرات صورت گرفته از سوی بیمه گر
 • • در صورت فوت بیمه شده اصلی به هر علت، پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه به همراه اندوخته به استفاده کنندگان
 • • درصورت فوت بیمه شده فرعی به هر علت، پرداخت سرمایه بیمه به استفاده کنندگان
 • • پرداخت هزینه های درمان بیماری های خاص برای هر یک از بیمه شدگان شامل سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضا و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن 60 سالگی( معادل 30% سرمایه بیمه عمر)
 • • پرداخت سرمایه فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه (تا 4 برابر سرمایه بیمه عمر) علاوه بر اندوخته به استفاده کنندگان بیمه نامه درصورت فوت هریک از بیمه شدگان
 • • معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه درصورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه برای بیمه شده اصلی
 • • پرداخت سرمایه بیمه تعیین شده درصورت نقص عضو و ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه برای هر یک از بیمه شدگان
 • • پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حوادث مشمول بیمه (حداکثر 10% سرمایه فوت به هر علت) برای هر یک از بیمه شدگان
سایر مزایا
 • • بهره مندی از معافیت های مالیاتی
 • • امکان پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط: 6 ماهه، 3 ماهه، 2 ماهه و ماهانه.
 • • انتخاب سرمایه بیمه نامه طبق نظر بیمه گذار
 • • امکان افزایش سرمایه بیمه برای جبران اثرات تورم و کاهش قدرت خرید بیمه.
 • • تخصیص سود روزشمار.
 • • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند
 • • امکان حفظ پوشش های بیمه ای درصورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته)

طرح بازنشستگی

بیمه بازنشستگی با مشارکت در منافع

در بیمه بازنشستگی، شرکت بیمه رازی متعهد است در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه ( یکجا یا غیر یکجا) از بیمه گذار، به بیمه شده مستمری پرداخت نماید.
پوشش های اصلی بیمه نامه:
 • • پرداخت اندوخته بیمه نامه به صورت مستمری درصورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه
 • • پرداخت سرمایه فوت به استفاده کنندگان، در صورت فوت بیمه شده به هر علت
پوشش های تکمیلی بیمه نامه:
 • • پرداخت سرمایه فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه (تا 4 برابر سرمایه فوت به هر علت) علاوه بر اندوخته، به استفاده کنندگان بیمه نامه درصورت فوت بیمه شده
 • • پرداخت غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه
 • • پرداخت سرمایه بیماری های سخت
 • • معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده ناشی از حوادث مشمول بیمه
 • • پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده ناشی از حوادث مشمول بیمه
مزایای بیمه بازنشستگی:
 • • تخصیص سود روزشمار به اندوخته بیمه
 • • پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمین شده در بیمه نامه
 • • امکان نگهداری سپرده در بیمه نامه علاوه بر حق بیمه مقرر شده و بهره مندی از منافع سرمایه گذاری
 • • پرداخت وام پس از گدشت 2 سال از شروع بیمه نامه تا سقف 90% ارزش بازخریدی
 • • امکان بازخرید بیمه نامه پس از گذشت 6 ماه از شروع بیمه نامه
 • • بهره مندی از معافیت های مالیاتی
 • • امکان افزایش سرمایه بیمه برای جبران اثرات تورم و کاهش قدرت خرید بیمه.
 • • تعیین حق بیمه طبق نظر و توانایی مالی بیمه گذار
 • • پرداخت سود تشویقی به بیمه گذارانی که اقساط خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایند
 • • امکان حفظ پوشش های بیمه ای درصورت عدم ادامه پرداخت حق بیمه (از محل اندوخته)
روش پرداخت مستمری:

1- مستمری موقت: 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله

2- مستمری مادام العمر: دریافت مستمری با روش های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه امکان پذیر است

به رنگ آرامش، به رنگ زندگی
جهت خريد بيمه عمر و سرمايه گذاری بيمه رازی با ما تماس بگيريد
آدرس: فرجام (غرب به شرق)، نرسیده به چهارراه خاور، پلاک ۷۷۲، طبقه ۲، واحد۳
تلفن: ۷۷۲۲۹۳۲۹-۰۲۱
تلگرام : telegram.me/